Historia autorów: Jakub Kot

10 czerwca 2016

Ustawa o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi – tryby wyboru koncesjonariusza

Kategoria: Koncesja

Zgodnie z informacją podaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w dniu 6 czerwca 2016 roku projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi został przesłany do Sejmu (aktualnie projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego). Prace nad projektem ustawy – który de facto zakłada wiele koncepcyjnych zmian w całej koncesyjnej procedurze – nabierają zatem tak oczekiwanego przyśpieszenia. Zasadniczym novum będzie niewątpliwie modyfikacja dotychczasowego trybu wyboru koncesjonariusza. Czytaj dalej