Historia autorów: Michał Liżewski

31 grudnia 2015

Nowe progi unijne zamówień publicznych w 2016 r.

Kategoria: PPP

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w związku z czym zamawiający powinni mieć je na uwadze przy szacowaniu wartości planowanych po nowym roku zamówień na roboty, dostawy lub usługi. Czytaj dalej

31 sierpnia 2015

Zmiana partnera prywatnego będącego beneficjentem środków UE

Wprowadzone rozporządzeniem ogólnym nr 1303/2013, przepisy dotyczące wsparcia z EFSI na rzecz partnerstw publiczno-prywatnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, dopuszczają możliwość zmiany partnera prywatnego będącego beneficjentem środków UE na inny podmiot prywatny lub publiczny (art. 63 ust. 3). Czy w związku z wejściem w życie w lipcu br. przepisów doprecyzowujących możliwość dokonania zmiany beneficjenta, rozwiązanie to ma szansę znaleźć zastosowanie w praktyce? Czytaj dalej

19 sierpnia 2015

Umowa o PPP w Kobyłce podpisana!

Po raz kolejny mamy przyjemność poinformować o zawarciu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na realizację projektu z sektora efektywności energetycznej. To już trzeci projekt zakończony podpisaniem umowy o ppp w tym obszarze w województwie mazowieckim, przy którym doradztwo prawne dla strony publicznej świadczyła nasza kancelaria. Czytaj dalej

2 marca 2015

Zapowiedź raportu pn. „PPP w sektorze efektywności energetycznej”

Sektor efektywności energetycznej jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy publiczno-prywatnej w ramach PPP w naszym kraju, który ponadto cechuje się najwyższym odsetkiem zawartych umów w stosunku do liczby ogłoszonych procedur.  Co istotne to wciąż rzadki na polskim rynku przykład przedsięwzięć, w których wynagrodzenie partnera prywatnego w całości pochodzi z budżetu publicznego i prawdopodobnie jedyny, gdzie źródłem wynagrodzenia partnera są oszczędności wygenerowane w budżecie publicznym w związku z wykonaniem inwestycji. Czytaj dalej