Historia autorów: Paweł Kuźma

8 września 2016

Sejm uchwalił ustawę o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Kategoria: Koncesja

5 września br. Sejm uchwalił ustawę o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowe regulacje mają za zadanie wdrożyć do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji (tzw. dyrektywa koncesyjna) oraz zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi. Biorąc pod uwagę materię uchwalonej ustawy oraz rzadko spotykaną jednomyślność wśród posłów w trakcie głosowania nad przyjęciem całości projektu ustawy (431 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się), należy założyć rychłe przyjęcie projektu przez Senat.

25 maja 2016

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji

Kategoria: Koncesja

Zgodnie z informacją zmieszczoną na portalu premier.gov.pl, Rząd w dniu 24 maja br. przyjął długo oczekiwany projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowe regulacje mają za zadanie wdrożyć do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji (tzw. dyrektywa koncesyjna). Jednocześnie z racji, iż Polska miała czas na implementację ww. dyrektywy do dnia 18 kwietnia 2016 r., doświadczenie podpowiada, że pracę powinny znacznie przyspieszyć. Czytaj dalej

1 października 2015

Kolejna umowa o PPP podpisana!

Kategoria: Koncesja PPP Umowa o PPP

Niezmiernie miło nam poinformować, iż dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym U.Tomaszewska, I.Wierzbicka s.c. została zawarta umowa, która zwieńczyła postępowanie na wybór partnera-prywatnego prowadzonego w trybie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Czytaj dalej

27 października 2014

Koncesja na usługi w Polsce

Kategoria: Koncesja PPP

Analiza rodzimego rynku PPP wskazuje, iż w okresie od 2009 do 2013 roku ogłoszono 161 postępowań w trybie tzw. „czystej koncesji”, w tym 71 postępowań koncesji na usługi. W tym samym okresie wszczęto odpowiednio 66 postępowań o wybór partnera prywatnego w trybie koncesji oraz 50 postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto, we wskazanym powyżej okresie dominującą formą prawno-finansową jest koncesja na usługi, która posłużyła do wyboru koncesjonariusza w 26 projektach zakończonych podpisaniem umowy. Czytaj dalej