Historia kategorii: Hybrydowe PPP

31 sierpnia 2015

Zmiana partnera prywatnego będącego beneficjentem środków UE

Wprowadzone rozporządzeniem ogólnym nr 1303/2013, przepisy dotyczące wsparcia z EFSI na rzecz partnerstw publiczno-prywatnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, dopuszczają możliwość zmiany partnera prywatnego będącego beneficjentem środków UE na inny podmiot prywatny lub publiczny (art. 63 ust. 3). Czy w związku z wejściem w życie w lipcu br. przepisów doprecyzowujących możliwość dokonania zmiany beneficjenta, rozwiązanie to ma szansę znaleźć zastosowanie w praktyce? (czytaj dalej…)