Historia kategorii: Umowa o PPP

29 listopada 2017

Oświetleniowe PPP w Ząbkach

Kategoria: PPP Umowa o PPP

W dniu 28 listopada 2017 roku – w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj” – podpisana została umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Miastem Ząbki, a ECM Energia S.A.

(czytaj dalej…)

1 października 2015

Kolejna umowa o PPP podpisana!

Kategoria: Koncesja PPP Umowa o PPP

Niezmiernie miło nam poinformować, iż dniu 1 października 2015 roku pomiędzy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym U.Tomaszewska, I.Wierzbicka s.c. została zawarta umowa, która zwieńczyła postępowanie na wybór partnera-prywatnego prowadzonego w trybie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. (czytaj dalej…)

31 sierpnia 2015

Zmiana partnera prywatnego będącego beneficjentem środków UE

Wprowadzone rozporządzeniem ogólnym nr 1303/2013, przepisy dotyczące wsparcia z EFSI na rzecz partnerstw publiczno-prywatnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, dopuszczają możliwość zmiany partnera prywatnego będącego beneficjentem środków UE na inny podmiot prywatny lub publiczny (art. 63 ust. 3). Czy w związku z wejściem w życie w lipcu br. przepisów doprecyzowujących możliwość dokonania zmiany beneficjenta, rozwiązanie to ma szansę znaleźć zastosowanie w praktyce? (czytaj dalej…)

19 sierpnia 2015

Umowa o PPP w Kobyłce podpisana!

Po raz kolejny mamy przyjemność poinformować o zawarciu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na realizację projektu z sektora efektywności energetycznej. To już trzeci projekt zakończony podpisaniem umowy o ppp w tym obszarze w województwie mazowieckim, przy którym doradztwo prawne dla strony publicznej świadczyła nasza kancelaria. (czytaj dalej…)