19 grudnia 2017

Dwukrotne uzupełnienie tego samego dokumentu?

Kategoria: PZP

W ostatnim czasie KIO w wyroku o sygn. KIO 2084/17 przeprowadziła ciekawy wywód w zakresie uzupełniania dokumentów. Otóż wykonawca zagraniczny nie złożył dokumentu potwierdzającego brak karalności jednego z prokurentów. W konsekwencji zamawiający wezwał tego wykonawcę do uzupełnienia brakującego dokumentu.

Wykonawca przedłożył dokument stanowiący oświadczenie złożone przed notariuszem w zakresie niekaralności prokurenta. Zamawiający nabrał wątpliwości czy Wykonawca mógł zastąpić dokument urzędowy takim oświadczeniem. Poprosił więc o dodatkowe wyjaśnienia w tym zakresie. Wykonawca do wyjaśnień dołączył zaświadczenie wydane przez odpowiednika polskiego KRS i zastrzegł, że nie obejmuje ono wszystkich przestępstw, których brak popełnienia musi wykazać wykonawca zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Zamawiający na skutek odwołania konkurenta stanął przed dylematem, czy wykonawca dwukrotnie uzupełnił ten sam dokument. KIO potwierdziła, że tak się nie stało. Kluczowe w niniejszej sprawie było to, że w kraju siedziby wykonawcy odpowiednik polskiego KRS nie wydawał zaświadczenia potwierdzającego brak karalności za wszystkie przestępstwa wymienione w prawie zamówień publicznych. Tym samym wykonawca był uprawniony do założenia oświadczania przed notariuszem.

Nie można było postawić więc znaku równości między wspomnianym oświadczeniem a zaświadczeniem jakie wykonawca złożył w ramach wyjaśnień. Zaświadczenie jedynie uprawdopodobniało fakt, że wykonawca nie mógł uzyskać zaświadczenia o niekaralności zgodnego z polską ustawą. Można więc uznać, że podwójne uzupełnienie tego samego dokumentu nie wystąpi, jeśli jeden dokument zastępuje inny.