11 lipca 2016

Nowelizacja PZP podpisana

Kategoria: PPP

Prezydent podpisał tzw. dużą nowelizację Prawa zamówień publicznych. Ustawa przewiduje czternastodniowe vacatio legis (!), z pewnymi wyjątkami (m.in. w zakresie zamówień in-house, komunikacji elektronicznej, jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). Zmian – jak wiadomo – jest tak wiele, że będziemy omawiać je na łamach bloga cyklicznie. W szczególności przeanalizujemy te, które dotyczą projektów partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji. Tymczasem, życzę wszystkim zamawiającym powodzenia…