O nas

„Partnerstwo Publiczno–Prywatne w Praktyce” to blog poświęcony zagadnieniom związanym z realizacją przedsięwzięć w formule PPP i koncesji. Intencją autorów bloga, stanowiących zespół prawników Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz jest, aby był on miejscem wymiany doświadczeń i analizy problemów, z którymi można zetknąć się w praktyce związanej  realizacją przedsięwzięć PPP i koncesji. Na łamach bloga zamieszczane będą informacje dotyczące inwestycji PPP, opinie i interpretacje przepisów prawa, a także bieżące komentarze do aktualnych wydarzeń związanych z PPP w Polsce.

Blog zarejestrowany jest jako czasopismo przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod poz. Pr 18713 w sądowym rejestrze dzienników i czasopism.

Wydawca: Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

Siedziba redakcji: ul. Pilicka 26, 02-613 Warszawa

Skład Redakcji:

4dr Rafał Cieślak (Redaktor naczelny) – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowca Podyplomowego Studium Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał również dyplom British Centre for English and European Legal Studies prowadzonego przez Cambridge University w ramach współpracy z WPiA UW. Zajmuje się zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych, zamówień publicznych. Jest autorem książek i publikacji z tego zakresu. Występuje jako prelegent na konferencjach i szkoleniach.

3Paweł Kuźma – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.  Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia kompleksowego doradztwa prawnego podmiotom publicznym w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym PPP i Koncesji. W praktyce zawodowej zajmował się również obsługą projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Kocielski-Przemysław-KDGPrzemysław Kocielski – radca prawny, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych. Posiada ponadto doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą, a także doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.


michal-antosiuk-2
Michał Antosiuk – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z prawa spółek prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym zamówień sektorowych oraz reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada bogate doświadczenie procesowe z zakresu sporów cywilnych, gospodarczych oraz obsługi prawnej spółek.

Bartłomiej ZydelBartłomiej Zydel – PPP Development Manager. Zawodowo zajmuje się partnerstwem publiczno-prywatnym, w tym przede wszystkim kontaktami z podmiotami sektora publicznego (głównie jednostkami samorządu terytorialnego) w zakresie kompleksowego doradztwa przy korzystaniu przez te podmioty z formuły PPP. Uczestniczy w projektach badawczych dotyczących samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim. Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa finansów publicznych, a także nauki o administracji. Prelegent na kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Członek zwyczajny Collegium Invisibile.

Ewa Łuszczewska Ewa Łuszczewska – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.  Absolwentka prawa oraz administracji Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych oraz PPP. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców.