10 czerwca 2016

Ustawa o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi – tryby wyboru koncesjonariusza

Kategoria: Koncesja

Zgodnie z informacją podaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w dniu 6 czerwca 2016 roku projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi został przesłany do Sejmu (aktualnie projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego). Prace nad projektem ustawy – który de facto zakłada wiele koncepcyjnych zmian w całej koncesyjnej procedurze – nabierają zatem tak oczekiwanego przyśpieszenia. Zasadniczym novum będzie niewątpliwie modyfikacja dotychczasowego trybu wyboru koncesjonariusza. (czytaj dalej…)

25 maja 2016

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji

Kategoria: Koncesja

Zgodnie z informacją zmieszczoną na portalu premier.gov.pl, Rząd w dniu 24 maja br. przyjął długo oczekiwany projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowe regulacje mają za zadanie wdrożyć do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji (tzw. dyrektywa koncesyjna). Jednocześnie z racji, iż Polska miała czas na implementację ww. dyrektywy do dnia 18 kwietnia 2016 r., doświadczenie podpowiada, że pracę powinny znacznie przyspieszyć. (czytaj dalej…)