19 grudnia 2017

Dwukrotne uzupełnienie tego samego dokumentu?

Kategoria: PZP

W ostatnim czasie KIO w wyroku o sygn. KIO 2084/17 przeprowadziła ciekawy wywód w zakresie uzupełniania dokumentów. Otóż wykonawca zagraniczny nie złożył dokumentu potwierdzającego brak karalności jednego z prokurentów. W konsekwencji zamawiający wezwał tego wykonawcę do uzupełnienia brakującego dokumentu. (czytaj dalej…)

29 listopada 2017

Oświetleniowe PPP w Ząbkach

Kategoria: PPP Umowa o PPP

W dniu 28 listopada 2017 roku – w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj” – podpisana została umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Miastem Ząbki, a ECM Energia S.A.

(czytaj dalej…)