1 września 2016

Pierwszy projekt modernizacji oświetlenia ulicznego – Gmina Parysów!

Kategoria: PPP Umowa o PPP

Niezmiernie miło nam poinformować, iż w dniu 25 sierpnia 2016 roku podpisaniem umowy o PPP pomiędzy Gminą Parysów, a Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o. zwieńczone zostało postępowanie na wybór partnera prywatnego w ramach projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, przebudowa, finansowanie i utrzymanie ponad 600 punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów. Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie ściśle skorelowane z jakością i efektywnością działań zrealizowanych w ramach zawartego przez strony kontraktu – partner prywatny będzie bowiem zobowiązany do zagwarantowania oszczędności na określonym w ofercie poziomie przez dziesięcioletni okres. Co niezwykle istotne, zakończenie etapu inwestycyjnego projektu nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W ramach Projektu Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz sp. j. świadczyła na rzecz Gminy Parysów usługi w zakresie doradztwa prawnego podczas całego procesu wyboru partnera prywatnego.

Okazuje się – po raz kolejny – że także mniejsze jednostki są w stanie z powodzeniem przygotowywać i realizować projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt Gminy Parysów ma nowatorski charakter i bez wątpienia może stanowić powtarzalny model realizacji przedsięwzięć z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego.

Pozostaję zatem mieć nadzieję, że za pionierskim przykładem Parysowa pójdą kolejne samorządy!