2 stycznia 2018

Poważne wykroczenie zawodowe

Kategoria: PZP

Ostatnia linia orzeczenia KIO (KIO 1166/17, KIO 2095/17) wskazuje, że wykluczenie wykonawcy z powodu popełnienia poważnego wykroczenia zawodowego, o którym mowa w art. 25 ust. 5 pkt. 4) pzp. nie będzie łatwe.

Wystarczy, że wykonawca wytoczy powództwo cywilne, w którym zakwestionuje zarzuty zamawiającego w zakresie sposobu wykonania umowy ws. zamówienia. W takim wypadku inny zamawiający, przed zapadnięciem prawomocnego wyroku ws. zasadności zarzutów  zamawiającego, nie powinien powołując się na te zarzuty, wykluczyć wykonawcy zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt. 4) pzp. Można wyobrazić sobie sytuację, w której zamawiający nie będzie miał wyjścia i zostanie zmuszony do zawarcia umowy ws. zamówienia z wykonawcą, który dopuścił się rażących zaniedbań zawodowych, tylko z tego powodu, że wykonawca ten wystąpił na drogę sądową. Zamawiający często nie będą mogli pozwolić sobie na czekanie aż sąd rozstrzygnie, czy słusznie nałożono kary umowne. Z drugiej natomiast strony, wydaje się, że nie można odbierać wykonawcom prawa do zakwestionowania zarzutów w zakresie sposobu wykonania umowy ws. zamówienia. Otwarta pozostaje natomiast kwestia, czy w sytuacji gdy sąd uzna, że wykonawca z którym zawarto umowę ws. zamówienia dopuścił się zaniedbań zawodowych,   można uznać taką umowę za nieważną, jako zawartą z wykonawcą, który podlegał wykluczeniu.