8 września 2016

Sejm uchwalił ustawę o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Kategoria: Koncesja

5 września br. Sejm uchwalił ustawę o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowe regulacje mają za zadanie wdrożyć do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji (tzw. dyrektywa koncesyjna) oraz zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi. Biorąc pod uwagę materię uchwalonej ustawy oraz rzadko spotykaną jednomyślność wśród posłów w trakcie głosowania nad przyjęciem całości projektu ustawy (431 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się), należy założyć rychłe przyjęcie projektu przez Senat.