Historia tagów: art. 91 pzp

5 lutego 2018

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

Pomimo, iż w orzecznictwie i piśmiennictwie od dłuższego czasu uznaje się, że dopuszczalne jest formułowanie kryterium oceny ofert w postaci wysokości kary umownej, takie rozwiązanie jest rzadko stosowane, ponieważ w dalszym ciągu rodzi wątpliwości i dyskusje oraz niechęć wykonawców. Czy warto więc obawiać się określania tego kryterium? (czytaj dalej…)