Historia tagów: ppp

2 marca 2015

Zapowiedź raportu pn. „PPP w sektorze efektywności energetycznej”

Sektor efektywności energetycznej jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy publiczno-prywatnej w ramach PPP w naszym kraju, który ponadto cechuje się najwyższym odsetkiem zawartych umów w stosunku do liczby ogłoszonych procedur.  Co istotne to wciąż rzadki na polskim rynku przykład przedsięwzięć, w których wynagrodzenie partnera prywatnego w całości pochodzi z budżetu publicznego i prawdopodobnie jedyny, gdzie źródłem wynagrodzenia partnera są oszczędności wygenerowane w budżecie publicznym w związku z wykonaniem inwestycji. (czytaj dalej…)