9 stycznia 2018

Zakończenie budowy sądu rejonowego w Nowym Sączu

Kategoria: PPP

5 marca 2015 r. podpisana została umowa o PPP pomiędzy Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, a spółką Warbud-Infrastruktura. Warto przypomnieć ten moment: http://twojsacz.pl/nowy-sad-rejonowy-w-2018/.

Czas płynie wyjątkowo szybko. Z końcem 2017 r. prace budowlane zostały wykonane, zaś aktualnie rozpoczęła się przeprowadzka sądu rejonowego do nowej siedziby. Warto podkreślić, że budowę ukończono niemal pół roku przed terminem wynikającym z kontraktu. Jest to kolejny dowód na to, że formuła PPP stanowi sprawną i efektywną formę realizacji zadań publicznych. Jako prawnicy z niecierpliwością czekamy na pierwszą rozprawę w murach tego szczególnego budynku :)

Pamiętam, jak bardzo zależało nam na tym, aby umowa o PPP doszła do skutku. Jak wiele wysiłku włożyliśmy w procedurę wyboru partnera prywatnego i jak bardzo – wspólnie z kierownikiem zamawiającego i komisją przetargową – angażowaliśmy się na wszystkich etapach postępowania PPP, włącznie z zamknięciem komercyjnym i finansowym. Nie ulega wątpliwości, że ten pionierski projekt był pod każdym względem wyjątkowy.

Miejmy nadzieję, że śladem Nowego Sącza pójdą kolejne inwestycje administracji centralnej. Warto wykorzystać te pierwsze, dobre doświadczenia.