16 lutego 2018

Nie tylko dla zysku…

Kategoria: PPP

To mój pierwszy wpis na blogppp.pl, dlatego na wstępie pragnę ciepło przywitać się z Czytelnikami. Dołączenie do tak zacnej Redakcji jest dla mnie niemałym wyróżnieniem.

W Kancelarii zajmuję się głównie kontaktami z Klientami oraz przygotowywaniem ofert. Z racji zakresu obowiązków odbywam wiele bardzo interesujących spotkań. Po jednym z takich spotkań miało miejsce „spotkanie po spotkaniu”, w trakcie którego przy herbacie rozmawialiśmy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, roli doradcy itd. Mówiłem o tym, jak istotne jest efektywne, przemyślane realizowanie zadań publicznych, czemu może służyć PPP. Wywód się rozkręcał, aż w pewnym momencie ze strony mojego sympatycznego rozmówcy padło stwierdzenie – autentycznie bez jakiegokolwiek pejoratywnego zabarwienia: „A dla was to zysk…”.

Jaka była moja odpowiedź? Nie ma co kluczyć: nie da się ukryć, że każda działalność gospodarcza nastawiona jest właśnie na zysk. Warto jednak uzmysłowić sobie kilka czynników, które powodują przeformułowanie tego truizmu. Po pierwsze, wynagrodzenie doradcy na każdym etapie świadczenia usług ustalone jest w naszym przypadku w formie ryczałtu. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy mówimy o obsłudze postępowania, która traktowana jest jako jeden etap. Ile będzie tur negocjacyjnych? Tego nie wie nikt. A każda tura to kolejne obowiązki. Oczywiście szacujemy liczbę tur ustalając wynagrodzenie, natomiast nigdy pewności mieć nie można. Nie mówiąc już o rozmaitych innych niespodziankach, na które nie sposób się przygotować. Choć trzeba podejść do nich mimo wszystko od strony pozytywnej: zawsze jakieś nowe doświadczenie :) Tyle że nie do ścisłego skalkulowania… Ponadto rynek PPP w Polsce nadal znajduje się w takim stadium rozwoju, że wymaga działalności popularyzatorskiej, często pro bono – takiej, jak na przykład prowadzenie tego Bloga.

Teraz matematykę zostawmy z boku. Jako Zespół doradzający w ogromnej mierze podmiotom publicznym zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze skuteczne doradztwo ma wymierne przełożenie na wzrost poziomu życia lokalnej społeczności: a to zmodernizowane szkoły, a to nowy obiekt sportowy, a to nowoczesne oświetlenie uliczne. Brzmi patetycznie, ale mimo głębszego zastanowienia (zrobiłem to trzykrotnie przed opublikowaniem tego tekstu) trudno ująć tę kwestię inaczej. Czasem tak trzeba i już. Poza tym warto wspomnieć o indywidualnym podejściu do każdego projektu. Dowodem na potwierdzenie tezy o indywidualnym podejściu niech będzie to, że pamiętamy o naszych Klientach – patrz Międzynarodowe Forum PPP Płock 2017 i sesja, w trakcie której przedstawiciele podmiotów publicznych dzielili się swoimi doświadczeniami. Dla nas była to okazja do miłych wspomnień. Mam nadzieję, że takich udanych projektów będzie w naszym kraju jak najwięcej.

Zawsze na końcu warto zostawić krótką konkluzję. A więc: nie tylko dla zysku, Drodzy Państwo, nie tylko dla zysku…

 

BZ