8 września 2016

Sejm uchwalił ustawę o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Kategoria: Koncesja

5 września br. Sejm uchwalił ustawę o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowe regulacje mają za zadanie wdrożyć do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji (tzw. dyrektywa koncesyjna) oraz zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi. Biorąc pod uwagę materię uchwalonej ustawy oraz rzadko spotykaną jednomyślność wśród posłów w trakcie głosowania nad przyjęciem całości projektu ustawy (431 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się), należy założyć rychłe przyjęcie projektu przez Senat.

21 sierpnia 2016

Brzydkie praktyki PPP

Kategoria: PPP

Od dłuższego czasu nasi publiczni klienci otrzymują z różnych kancelarii prawnych (również tych bardziej znanych) wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej, obejmujące żądanie udostępnienia dokumentacji z postępowań PPP. Najważniejszym ich elementem jest oczywiście umowa ppp/koncesji, a także analizy i opinie prawne. Cel pozyskania takiej „informacji” jest zwykle jasny – zamiast poświęcić dziesiątki czy setki godzin na przygotowanie złożonej umowy publiczno-prywatnej, łatwiej pozyskać gotowy dokument i sprzedać klientowi za duże pieniądze. Szczególnie teraz, gdy realizujemy pierwsze projekty hybrydowe PPP, pokusie tej zapewne ciężko się oprzeć… Cóż – wypełnianie w ten sposób intelektualnej próżni lub po prostu chęć uzyskania „darmowej” wiedzy nie bardzo wpisuje się w zasady etyki wykonywania naszego zawodu, ale – signum temporis…
Tak sobie myślę, że i ja wystąpię w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do naszych klientów o wykaz podmiotów, które składają te wnioski – i je opublikuję na blogu. Będzie frajda, no nie? Warto też chyba pamiętać o kwestii ©, więc – koledzy – nie rozpędzajcie się zanadto…