21 sierpnia 2016

Brzydkie praktyki PPP

Kategoria: PPP

Od dłuższego czasu nasi publiczni klienci otrzymują z różnych kancelarii prawnych (również tych bardziej znanych) wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej, obejmujące żądanie udostępnienia dokumentacji z postępowań PPP. Najważniejszym ich elementem jest oczywiście umowa ppp/koncesji, a także analizy i opinie prawne. Cel pozyskania takiej „informacji” jest zwykle jasny – zamiast poświęcić dziesiątki czy setki godzin na przygotowanie złożonej umowy publiczno-prywatnej, łatwiej pozyskać gotowy dokument i sprzedać klientowi za duże pieniądze. Szczególnie teraz, gdy realizujemy pierwsze projekty hybrydowe PPP, pokusie tej zapewne ciężko się oprzeć… Cóż – wypełnianie w ten sposób intelektualnej próżni lub po prostu chęć uzyskania „darmowej” wiedzy nie bardzo wpisuje się w zasady etyki wykonywania naszego zawodu, ale – signum temporis…
Tak sobie myślę, że i ja wystąpię w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do naszych klientów o wykaz podmiotów, które składają te wnioski – i je opublikuję na blogu. Będzie frajda, no nie? Warto też chyba pamiętać o kwestii ©, więc – koledzy – nie rozpędzajcie się zanadto…

10 czerwca 2016

Ustawa o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi – tryby wyboru koncesjonariusza

Kategoria: Koncesja

Zgodnie z informacją podaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w dniu 6 czerwca 2016 roku projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi został przesłany do Sejmu (aktualnie projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego). Prace nad projektem ustawy – który de facto zakłada wiele koncepcyjnych zmian w całej koncesyjnej procedurze – nabierają zatem tak oczekiwanego przyśpieszenia. Zasadniczym novum będzie niewątpliwie modyfikacja dotychczasowego trybu wyboru koncesjonariusza. (czytaj dalej…)

25 maja 2016

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji

Kategoria: Koncesja

Zgodnie z informacją zmieszczoną na portalu premier.gov.pl, Rząd w dniu 24 maja br. przyjął długo oczekiwany projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowe regulacje mają za zadanie wdrożyć do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji (tzw. dyrektywa koncesyjna). Jednocześnie z racji, iż Polska miała czas na implementację ww. dyrektywy do dnia 18 kwietnia 2016 r., doświadczenie podpowiada, że pracę powinny znacznie przyspieszyć. (czytaj dalej…)